Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

86.20 m² 4 sobe 1.5 kupatila
86.20 m² 4 sobe 1.5 kupatila

Majevička 104A, Bijeljina

102.33 m² 3 sobe 1.5 kupatila
102.33 m² 3 sobe 1.5 kupatila

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

38.76 m² 2 sobe 1 kupatilo
38.76 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

53.67 m² 3 sobe 1 kupatilo
53.67 m² 3 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

89.46 m² 4 sobe 1.5 kupatila
89.46 m² 4 sobe 1.5 kupatila

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

57.81 m² 3 sobe 1 kupatilo
57.81 m² 3 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

86.20 m² 4 sobe 1.5 kupatila
86.20 m² 4 sobe 1.5 kupatila

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

41.74 m² 2 sobe 1 kupatilo
41.74 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

46.57 m² 2 sobe 1 kupatilo
46.57 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

53.67 m² 3 sobe 1 kupatilo
53.67 m² 3 sobe 1 kupatilo