Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

38.76 m² 2 sobe 1 kupatilo
38.76 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

39.85 m² 2 sobe 1 kupatilo
39.85 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

46.57 m² 2 sobe 1 kupatilo
46.57 m² 2 sobe 1 kupatilo

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

48.98 m² 2 sobe 1 kupatilo
48.98 m² 2 sobe 1 kupatilo

Majevička 104A, Bijeljina

102.33 m² 3 sobe 1.5 kupatila
102.33 m² 3 sobe 1.5 kupatila

Mihajla Pupina br. 10 i 18., Bijeljina

42.88 m² 3 sobe 1 kupatilo
42.88 m² 3 sobe 1 kupatilo