Prodaja industrijska hala Pelagićevo 900m2

Objekat se nalazi sa desne strane magistralnog puta Orašje – Tuzla, 9KM od raskršća Lončari, posle ulaska u mjesto Pelagićevo pored benzinske pumpe.

U sastavu objekta se nalazi zgrada sa dvije kancelarije sa po 20 m2 + pomoćne prostorije u površini od 160m2 – priručni magacini.

Novoizgrađena hala površine 900 m2 prilagodljiva za namjene proizvodnje, skladištenja i sl. Industrijsko dvorište sačinjava armirano-betonska ploča debljine 25cm sa riješenim odvodom površinskih voda, pristupnim putevima, prolazima te skladišno istovarno-utovarnim dijelovima u ukupnoj površini od 8500m2.

Direktan priključak na magistralni put, telefon, sopstveni bunar I trafostanica 400 kw instalirane snage. Objekat je pogodan za skladištenje roba, proizvodnju, distribuciju I prodaju na licu mjesta. Upotrebljiv je bez ikakvih ulaganja.